Contact Us

Send Us a Message

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ.
ทางอีเมล์ sales@jntweld.co.th , sale.jntweld@gmail.com

  • Your Name *
  • Email Address *
  • Phone *
  • Message

Company Location

9 ซอยบางบอน 4 (ซอย 14 แยก 1) ถนนบางบอน 4
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ประเทศไทย

Contact Online

Tel: 0-2806-6800-6
Fax: 0-2806-6807
E-Mail : sales@jntweld.co.th , sale.jntweld@gmail.com